Dansk
 
Deutsch
 
English
             
Onsevig Camping &"Den Fuldkomne Fisker".

Middelalderhuset

 
I 2007, fik vi den ide , at vi ville lave et nyt "spisehus " Et hus hvor selskaber op til ca. 50 pers kunne spise - holde fest - m.m. - Men det skulle være i den sædvanlige "fuglehusstil". Efter div. tilladelser var indhentet gravede vi 32 lærkestolper ned i jorden -støbte cement omkring - og lavede stokværk - Huset er et sulehus - en byggeskik fra senmiddelalder.
 
 
Den indvendige træbeklædning er ved at være tilendebragt -herefter skal det helehøjtryksrenses og have finsk trætjære. Herefter skal der lægges gulv - pudses skorstensættes skodder for åbningerne - døre i og....... males lidt hist og her - så er det færdigt.sådan ca. til sommer -----
 
  
  01/09/2009 Nu begynder det at ligne et hus : Der er sat små-sprossede vinduer i - døre og gerekter er monteret og der er gjort parat til at lægge gulv .
 
 Så er det færdigt:
 De første gæster .....og Hanne Madsens store frokost !!
 
Og sådan ser der ud sommeren 2017.Tilbygninger i begge ender m.m.
 
Restaurant`Den Fuldkomne Fisker`-Hanne&Carl Madsen Byskovvej 42 Onsevig 4913 Horslunde  | Tlf.: +45 54932700 | denfuldkomnefisker@gmail.com