Dansk
 
Deutsch
 
English
             
Onsevig Camping &"Den Fuldkomne Fisker".

Om Onsevig

Landsbyen Onsevig på Lollands nordvestkyst har sin egen helhedsplan.

Den er et nyskabende redskab for hvordan beboerne i fremtiden gerne ser deres

landsby, landet og havet udenfor. Helhedsplanen er udelukkende formet af

beboernes egne prioriteringer og ønsker til udviklingen i lokalsamfundet.

Det er en indsats der er blevet mulig gennem et samarbejde med DONGenergy

og Lolland kommune.

I landsbyplanen er lokalsamfundets kvaliteter og karakteristika registreret. Med

dette udgangspunkt har beboerne samlet deres visioner og udviklingsønsker i en

helhed.

 
Restaurant`Den Fuldkomne Fisker`-Hanne&Carl Madsen Byskovvej 42 Onsevig 4913 Horslunde  | Tlf.: +45 54932700 | denfuldkomnefisker@gmail.com