Dansk
 
Deutsch
 
English
             
Onsevig Camping &"Den Fuldkomne Fisker".
Der var engang.................Hvor vi på Lolland var langt fremme i skoene når det 
handlede om innovative tiltag på energifronten.
Projektet er nu lukket ned.Tilbage er der diger der beskytter byen mod højvande.
 
                                         Men ......Der var engang
 
Onsevig Klimapark befinder sig 10 min. gang fra campingpladsen
Onsevig Klimapark har fokus på klimatilpasning. Det handler om kystbeskyttelse, udvikling af bæredygtige teknologier og renere havmiljø. Det handler om at udnytte energien fra vind, bølger og alger.Onsevig Klimapark åbnede i april 2009. I forbindelse med åbningen blev der afviklet en stor international konference om alger.
 Foruden fire algebassiner bag det nye dige i Onsevig Havn omfatter klimaparken vindmøllefelterne Nøjsomheden og Vindeby (verdens første havvindmøllepark) samt et testområde for bølgeenergi.
 Alger som biomasse
Dyrkning af alger kan reducere udledning af CO2 til atmosfæren og udledning af næringssalte til havmiljøet. Desuden kan algedyrkning give et betydeligt bidrag til produktion af biomasse og udgøre et gyldigt alternativ til brug af fødevare til produktion af biobrændsel.
 Algedyrkningen skal i første omgang foregå i Onsevig Klimapark, men tænkes senere udvidet til også at omfatte rensningsanlæggene i Søllested og Nakskov Industri- og Miljøpark samt gylleanlæg hos lokale landmænd
 
               
Restaurant`Den Fuldkomne Fisker`-Hanne&Carl Madsen Byskovvej 42 Onsevig 4913 Horslunde  | Tlf.: +45 54932700 | denfuldkomnefisker@gmail.com