Dansk
 
Deutsch
 
English
             
Onsevig Camping &"Den Fuldkomne Fisker".
Besøg øerne i Nakskov fjord

Slotø , med borgruinen Engelsborg som har en meget spændende historie fuld af dramatik og mindelser fra middelalderen . Øen rummer også en meget dramatisk hændelse fra 2 verdenskrig med en forbind- else til Koreakrigen.Kuddekolm rummer resterne af den eneste skanse fra svenskekrigen i 1658 da svenskerne belejrede nakskov.Albuen rummer tomterne af et sildemarked fra middelalderen ca.1430. Derud- over kan man endnu se de gamle fiskerhuse og det sidste loshus som nu er sat i stand som museumHerudover rummer Albuen en fantastisk flora og faunasom ikke sees mange andre steder.Vejlø er en af de mindste øer i Danmark der stadig er opdyrket.Mod nord findes et af fjoldens bedste fugleområder.

 

 Enehøje , fjordens største ø ejes af staten.Peter Freuchen ejede øen fra 1926 til 1940 , hvor han satte sig flere spor. Øen er stærkt kuperet i forhold til resten af lolland hvilket gemmer på en særlig historie.

 
 
Vejrø... ligger længst ude i Smålandshavet. På øen kan man se nogle af husene der står tilbage.Skolen , købmanden , fyret med boliger til de ansatte.Andre steder tomterne af fordums stolte gårde.På kirkegården kan man læse hvem der blev på øen.Ude langs nordkysten kan vi finde resterne af jernalderfolkets bopladser og måltider.Øen er utrolig smuk med hårde kyster hvor havet æder af kysten og læ kyster med siv langs bredden.Har man besøgt Vejrø vil man aldrig glemme den -- Den vil altid stå tilbage med billeder af skønhed , men også med en sørgmodig efterklang fra det lille samfund der her gik tilgrunde
 
 
 
Før stormsflods katastrofen i 1872 var der ca. 35 øer og holme i Nakskov fjord . Efter denne katastrofe inddæmmede man store dele af fjorden og kun 10 øer blev tilbage . Tag med på en tur og besøg nogle af de gamle øer der nu ligger som svage forhøjninger i det flade inddæmmede landskab. Vi kører langs de gamle kystlinier , ser de gamle , nu nedlagte, jernbane- stationer,og hører om hvordan livet formede sig for mennesker på farfars tid.
 
Restaurant`Den Fuldkomne Fisker`-Hanne&Carl Madsen Byskovvej 42 Onsevig 4913 Horslunde  | Tlf.: +45 54932700 | denfuldkomnefisker@gmail.com